Spørsmål og svar

Vi har laget en liten video som viser hvordan du gjøre dette på et Apple produkt:
Vår kompetanseportal er BasisBall Trainer sin faglige verktøykasse.

 • Film og øvelser av alle BasisBall Releaser, noen Releaser er filmet i sin helhet, andre har bare øvelser. Disse bruker du til egen kompetanseheving; forståelse av struktur, couching i praksis, egen teknikk.
 • Kortversjon av BasisBall Releaser som du kan printe ut til å ha med på time
 • Lang versjon av BasisBall Releaser med faglig beskrivelse til egen kompetanseheving
 • Faglig beskrivelse av hver enkelt øvelse
 • Du finner musikk til nedlasting
 • For å være en god BasisBall Trainer oppfordrer vi deg til bruke Kompetanseportalen aktivt.
I BasisBall har vi følgende kg på ball. 5 kg, 6 kg, 6kg, 8 kg, 10 kg og 12 kg

 • Valg av vekt på ball kommer an på tidligere treningserfaring
 • Overkroppsstyrken kan gi en pekepinn på hvilken vekt man skal velge da man har en del løft over hodet i BasisBall, men dette kan tilpasses til den enkelte
 • 6 kg er gjennomsnittsvekten og passer til de fleste
 • Har man flere baller tilgjengelig, har man mulighet til å bytte ball underveis i timen og tilpasse til ulike øvelser
 • Ved roligere- kontrollerte øvelser kan man med fordel velge en tyngre ball (eks i CenterCore)
 • Ved løp og eksplosive øvelser kan man med fordel velge en litt lettere ball og heller øke frekvensen i øvelsene (Eks Raw, 4X4 og RIT)
Her ser du en oversikt over alle stedene du kan trene BasisBall i Norge.

 

 • Basistrening er kommet inn som et sentralt begrep i norsk treningslære i senere tid
 • Basistrening ivaretar de mest grunnleggende og komplekse bevegelsesmønstre man har mulighet for
 • Kvaliter som; stabilitet, mobilitet, balanse, styrke, kraft/power, koordinasjon er sentralt
 • Fokus på å skape et solid treningsgrunnlag som skal gi mulighet for utvikling i ulike retninger både generelt-og spesielt

Def: ”Trening av grunnleggende sosial-,psykisk-, fysisk, og koordinativ kapasitet på et generelt og et spesifikt nivå. Dette for å skape optimale forutsetninger for all spesifikk trening i den enkelte idrett” (Bråten / Aamodt OLT 2004)

Ja, du har ikke lov å praktisere som BasisBall Trainer uten lisens.

Når du har gjennomført et av våre kurs, og ønsker å praktiserer som BasisBall Trainer, så må du skaffe deg lisens. Du trenger kun én. Denne gjelder for alle de konseptene du har tatt kurs i. Så med en lisens kan du være Trainer i ett eller flere konsept.

Vi har to lisenstyper, og du velger en av dem. Er man ansatt på et senter må Trainer og senterledelsen avgjøre hvilken som passer best.

Personlig lisens:
Denne er knyttet til deg som person/Trainer, og du kan praktisere BasisBall hvor du vil.
Ved kjøp går man inn på en avtale om fast trekk per måned.
Kjøp personlig lisens her.

Flerbrukslisens:
Dette er en lisens som et treningssenter kjøper. Lisensen er uavhengig av antall Trainers og konsepter som er på senteret. Hører du som Trainer til under denne typen kan du kun praktisere BasisBall på senteret sine arenaer. Vi fakturerer flerbrukslisens. Kontakt oss om flerbrukslisens.